Nguyên lý hoạt động của đàn guitar (2024)


Email Print

Nhờ vÃo âm thanh trầm bổng, du dÆ°Æ¡ng mà nhiều bạn muốn sở hữu cây Ä‘ÃnÂGuitar. Tuy nhiên, nhiều bạn chÆ¡i Guitar má»™t cách ngẫu nhiên chứ không tìm hiểu kỹ về nguyên lý hoạt Ä‘á»™ng về Guitar. BÃi viết nÃyÂSwallow GuitarsÂsẽ cung cấp cho các bạn má»™t số kiến thức ngắn gọn về nguyên lý hoạt Ä‘á»™ng của Ä‘Ãn Guitar.

Đầu tiên nói về âm thanh

Nếu bạn đặt ngón tay nhẹ nhÃng trên loa bạn sẽ cảm thấy nó rung - nếu nó Ä‘ang được chÆ¡i má»™t nốt thấp lá»›n bạn có thể thấy nó di chuyển. Khi di chuyển về phía trÆ°á»›c, nó nén không khí bên cạnh, lÃm tăng áp suất. Má»™t ít không khí nÃy khuếch tán ra và nén không khí tiếp theo. Sá»± nhiá»…u loạn trong không khí truyền ra nhÆ° là má»™t sóng âm thanh. Cuối cùng sóng âm thanh nÃy gây rung Ä‘á»™ng rất nhỏ trong mÃng nhÄ© của bạn.Â

Tại bất kỳ thời Ä‘iểm nÃo trong không khí gần nguồn âm thanh, các phân tá»­ chuyển Ä‘á»™ng ngược trở lại và chuyển tiếp, và áp suất không khí thay đổi lên xuống bằng má»™t lượng rất nhỏ. Rung Ä‘á»™ng má»—i giây được gọi là tần số mà được Ä‘o bằng chu kỳ má»—i giây hoặc Hertz (Hz). Cao Ä‘á»™ của âm thanh hầu nhÆ° hoÃn toÃn xác định bởi tần số: tần số cao cho âm cao và thấp cho thấp.

Ví dụ, 110 rung Ä‘á»™ng má»—i giây (110 Hz) là tần số rung Ä‘á»™ng của dây A trên Ä‘Ãn Guitar. Nốt A trên đó (Phím thứ 2 trên dây G) là 220 Hz. Nốt A tiếp (phím thứ 5 trên dây E cao) là 440 Hz (Dây A Guitar đóng vai trò A thường được viết dÆ°á»›i cùng của khóa âm nhạc bass. Tuy nhiên, trong âm nhạc Guitar, nó thường viết má»™t quãng tám cao hÆ¡n) Chúng ta có thể nghe thấy âm thanh từ khoảng 15 Hz đến 20 kHz (1 kHz = 1.000 Hz). Những nốt thấp nhất trên Guitar tiêu chuẩn là E ở khoảng 83 Hz, nhÆ°ng Bass Guitar có thể chÆ¡i xuống đến 41 Hz.

Guitar có thể chÆ¡i các nốt vá»›i tần số cÆ¡ bản trên 1 kHz. Tai con người nhạy cảm nhất vá»›i âm thanh từ 1 đến 4 kHz, khoảng 2-4 quãng tám trên nốt C trung. Mặc dù tần số cÆ¡ bản của các nốt Guitar không thường Ä‘i lên vÃo phạm vi nÃy, nhÆ°ng nhạc cụ đầu ra công suất âm thanh trong phạm vi nÃy, trong những họa âm cao hÆ¡n của hầu hết các nốt của nó.

Các dây

Độ cao của má»™t sợi dây rung phụ thuá»™c vÃo bốn Ä‘iều.

• Khối lượng của dây: Dây nặng hÆ¡n rung Ä‘á»™ng chậm hÆ¡n. Trên Guitar dây thép, các dây dầy hÆ¡n được sắp xếp từ cao xuống thấp. Guitar cổ Ä‘iển, sá»± thay đổi kích thÆ°á»›c rất phức tạp do sá»± thay đổi về mật Ä‘á»™: các dây nylon mật Ä‘á»™ thấp dÃy hÆ¡n từ E đến B đến G; sau đó dây nylon cuá»™n mật Ä‘á»™ cao hÆ¡n dÃy hÆ¡n từ D đến A đến E.

• Tần số cÅ©ng có thể được thay đổi bằng cách thay đổi sá»± Ä‘á»™ căng của dây sá»­ dụng các chốt Ä‘iều chỉnh: chặt hÆ¡n Ä‘á»™ cao cao hÆ¡n. Đây là những gì bạn lÃm gì khi Ä‘iều chỉnh lên.

• Tần số cÅ©ng phụ thuá»™c vÃo Ä‘á»™ dÃi của dây. Trong khi chÆ¡i, bạn thay đổi chúng bằng cách giữ dây chặt vá»›i Guitar vá»›i má»™t ngón tay của bÃn tay trái. Rút ngắn dây (dừng nó trên má»™t phím Ä‘Ãn cao hÆ¡n) cho Ä‘á»™ cao cao hÆ¡n.

• Cuối cùng, là chế độ rung động.

Các dây tá»± nó hầu nhÆ° không có tiếng ồn: dây mỏng và trượt má»™t cách dá»… dÃng qua không khí nên không tạo nhiều xáo trá»™n - và sóng âm là má»™t sá»± rối loạn của không khí. Má»™t cây Guitar Ä‘iện được chÆ¡i mà không có má»™t bá»™ khuếch đại lÃm cho ít tiếng ồn và má»™t cây Acoustic Guitar sẽ yên tÄ©nh hÆ¡n nhiều mà không có sá»± rung Ä‘á»™ng của ngá»±a Ä‘Ãn và thân Ä‘Ãn. Trong má»™t cây Acoustic Guitar, sá»± rung Ä‘á»™ng của dây được chuyển qua các ngá»±a Ä‘Ãn vàlÆ°ng ngá»±a Ä‘Ãn đến mặt Ä‘Ãn.Â

Thân Ä‘Ãn

Thân Ä‘Ãn giúp truyền rung Ä‘á»™ng của ngá»±a Ä‘Ãn vÃo rung Ä‘á»™ng của không khí xung quanh nó. Do đó, nó cần má»™t diện tích bề mặt tÆ°Æ¡ng đối lá»›n để có thể đẩy lượng không khí phía sau và phía trÆ°á»›c. Các tấm mặt Ä‘Ãn được thá»±c hiện để nó có thể rung lên và xuống tÆ°Æ¡ng đối dá»… dÃng. Nó thường được lÃm bằng gá»— vân sam hay gá»— nhẹ khác, gá»— Ä‘Ãn hồi, dÃy khoảng 2,5 mm.

Bên trong của của tấm mặt Ä‘Ãn là các nan giằng. Chúng giúp tăng Ä‘á»™ mạnh cho tấm mặt Ä‘Ãn. Má»™t chức năng quan trọng là giữ cho tấm mặt Ä‘Ãn phẳng, mặc dù hoạt Ä‘á»™ng của dây có xu hÆ°á»›ng lÃm lÆ°ng ngá»±a Ä‘Ãn xoay. Các nan giằng cÅ©ng ảnh hưởng đến cách thức mà các tấm mặt Ä‘Ãn rung. Những tấm mặt sau ít quan trọng hÆ¡n, má»™t phần vì nó được tổ chức chống lại cÆ¡ thể của người chÆ¡i. Các cạnh Guitar không rung nhiều theo hÆ°á»›ng vuông góc vá»›i bề mặt của chúng và do đó không tỏa nhiều âm thanh.

Điều đó chứng minh rằng thân Ä‘Ãn không khuếch đại âm thanh theo nghÄ©a kỹ thuật của khuếch đại. Má»™t bá»™ khuếch đại Ä‘iện tá»­ có má»™t tín hiệu vá»›i công suất nhỏ và sá»­ dụng năng lượng Ä‘iện từ nguồn Ä‘iện, biến nó thÃnh má»™t tín hiệu mạnh mẽ hÆ¡n. Trong má»™t cây Acoustic Guitar, tất cả năng lượng âm thanh được sản xuất bởi thân Ä‘Ãn ban đầu xuất phát từ năng lượng Ä‘Æ°a vÃo các dây bằng các ngón tay nghệ sÄ© Guitar. Mục đích của thân Ä‘Ãn là lÃm quá trình chuyển đổi hiệu quả hÆ¡n. Trong má»™t cây Guitar Ä‘iện, rất ít năng lượng của dây gảy được chuyển thÃnh âm thanh.

Không khí bên trong

Không khí bên trong thân Ä‘Ãn khá quan trọng, đặc biệt đối vá»›i phạm vi thấp trên nhạc cu. Nó có thể rung Ä‘á»™ng má»™t chút giống nhÆ° không khí trong chai khi bạn thổi trên đầu chai. Trong thá»±c tế, nếu bạn hát má»™t nốt ở đâu đó giữa F # 2 và A2 (nó phụ thuá»™c vÃo Guitar) trong khi giữ tai của bạn gần vá»›i lá»— thoát âm, bạn sẽ nghe thấy không khí trong thân Ä‘Ãn cá»™ng hưởng. Đây được gọi là cá»™ng hưởng Helmholtz. Má»™t cách khác để nghe hiệu ứng cá»™ng hưởng là chÆ¡i dây A mở và trong khi nghe, di chuyển má»™t mảnh bìa cứng hoặc giấy lại và đặt trên lá»— thoát âm.

Điều nÃy ngừng cá»™ng hưởng (hoặc thay đổi sang má»™t tần số thấp hÆ¡n) và bạn sẽ nhận thấy sá»± mất Ä‘i của phản ứng bass khi bạn đóng lá»— thoát âm. Không khí bên trong cÅ©ng được kết hợp má»™t cách hiệu quả đến cá»™ng hưởng thấp nhất của các tấm mặt Ä‘Ãn. Chúng cùng nhau tạo má»™t cá»™ng hưởng mạnh mẽ vÃo khoảng má»™t quãng tám trên cá»™ng hưởng không khí chính. Không khí cÅ©ng kết hợp chuyển Ä‘á»™ng của tấm mặt Ä‘Ãn và mặt sau vá»›i má»™t mức Ä‘á»™ nÃo đó.

Cá»™ng hưởng Helmholtz của Guitar là do không khí tại lá»— thoát âm dao Ä‘á»™ng, thúc đẩy bởi sá»± Ä‘Ãn hồi của không khí bên trong thân Ä‘Ãn. Hy vọng rằng tất cả mọi người đã thổi trên đầu của má»™t chiếc chai và thưởng thức nốt thấp đáng ngạc nhiên. Cá»™ng hưởng Ä‘Ãn Guitar thấp nhất là tÆ°Æ¡ng tá»±. Không khí Ä‘Ãn hồi: khi bạn nén nó, áp suất của nó tăng lên. Hãy xem xét má»™t 'khối' không khí ở lá»— thoát âm. Nếu nó di chuyển vÃo thân Ä‘Ãn má»™t khoảng cách nhỏ, nó nén không khí bên trong.

Áp lá»±c hiện có thúc đẩy 'khối ' không khí ra, nhÆ°ng khi nó đến vị trí ban đầu, Ä‘á»™ng lượng Ä‘Æ°a nó ra bên ngoÃi thân Ä‘Ãn má»™t khoảng cách nhỏ. Điều nÃy lÃm không khí hiếm ở trong thân Ä‘Ãn, sau đó hút 'khối' không khí trở lại vÃo. Vì vậy nó có thể rung giống trên má»™t lò xo. Trong thá»±c tế, nó không chỉ nén không khí trong thân Ä‘Ãn, mà còn là sá»± căng phồng của thân Ä‘Ãn tạo ra áp suất cao hÆ¡n. Đây là phân tích định lượng trong cá»™ng hưởng Helmholtz.

Vá»›i những chia sẻ trên, Swallow Guitars chắc hẳn các bạn sẽ phần nÃo hiểu hÆ¡n về cây Ä‘Ãn Guitar của mình. Swallow Guitars chúc các bạn chÆ¡i Ä‘Ãn thật hay!

Kiến thức khác

Tab Acoustic Guitar cho người má»›i bắt đầu Những vật dụng thiết yếu khi tập chÆ¡i Acoustic Guitar Lời khuyên cho việc phát triển kỹ thuật tay trái LÃm thế nÃo để biết dây Ä‘Ãn Acoustic Guitar cần được thay Cách sá»­ dụng Guitar Slide hiệu quả Các loại Guitar Slide Chất liệu tạo nên lược và ngá»±a Ä‘Ãn Guitar Ảnh hưởng của thân Ä‘Ãn guitar đến chất lượng âm thanh Các loại Ä‘Ãn Ä‘iện – Electric Guitar Cách chÆ¡i Ä‘Ãn Classic Guitar

Nguyên lý hoạt động của đàn guitar (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated:

Views: 6386

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.