Giáo Phận Vinh Online | Chuyên mục | Đời sống, mục vụ | Đền Thánh Antôn (2024)

Đền Thánh Antôn - Trung tâm hÃnh hÆ°Æ¡ng Trại Gáo, giáo phận Vinh

20.06.2007

Giáo Phận Vinh Online | Chuyên mục | Đời sống, mục vụ | Đền Thánh Antôn (1)
VINH -- Chúng tôi, hai linh mục Trụ và Quế, (OFM) được may mắn tham dá»± những ngÃy hồng phúc ká»· niệm 109 năm thÃnh lập Đền Thánh An-tôn, tại Trung tâm hÃnh hÆ°Æ¡ng Trại Gáo, thuá»™c Giáo phận Vinh. Đây là má»™t trung tâm hÃnh hÆ°Æ¡ng lâu đời và nổi tiếng của Giáo phận, nÆ¡i qui tụ hÃng ngÃn lượt người đến từ khắp mọi miền đất nÆ°á»›c, đủ mọi thÃnh phần, già trẻ, lá»›n bé, lÆ°Æ¡ng dân và Kitô hữu, nhất là trong Đêm Vọng mừng kính ngÃi, có khoảng trên 30.000 người tham dá»±.

Đến Tòa Giám Mục Xã ĐoÃi chiều ngÃy 6/6, sáng hôm sau, tôi đã có mặt tại Trung tâm nÃy. Vì đã xác định công việc của mình, là lÃm theo chÆ°Æ¡ng trình của Cha Chánh xứ An-tôn Nguyá»…n Đình Thăng, nên tôi đã bắt tay vÃo việc ngay, không chút do dá»±. Công việc chính của tôi là dâng lá»… má»—i buổi sáng, giải tá»™i cho giáo dân và khách hÃnh hÆ°Æ¡ng suốt ngÃy và cùng vá»›i Cha xứ chuẩn bị chÆ°Æ¡ng trình diá»…n nguyện cho Đêm Vọng mừng kính thánh An-tôn, má»™t việc lÃm mà những năm gần đây chẳng những không thể thiếu lại còn được rất nhiều người hưởng ứng.

Điều đầu tiên khi đặt chân đến Trung tâm hÃnh hÆ°Æ¡ng nÃy là Đền Ông Thánh (theo ngôn ngữ địa phÆ°Æ¡ng) rất cổ kính. Nguyên thủy là má»™t nếp nhà lÃm bằng gá»— lim thuần túy, trừ mái ngói. Sau bao năm do mÆ°a dÃi và nắng lâu, đã lÃm cho các vách bị rạn nứt, mục nát, nên đầu mùa thu năm 1989, được sá»± đồng ý của Đức Cố Giám Mục Phê-rô Trần Xuân Hạp, Giáo dân trong họ đạo đã sá»­a sang lại và ná»›i rá»™ng ra thêm; TrÆ°á»›c đó, tượng Ông Thánh cÅ©ng sÆ¡n lại, không còn giữ được gam mÃu thưở nÃo nữa; Các chặng Ä‘Ãng thánh giá cÅ©ng bị đổi thay… Tuy vậy, bên trong Đền Ông Thánh vẫn còn giữ được đường nét tinh tế vá»›i những hoa văn cổ kính. Đặc biệt là cung thánh rất thu hút lòng người. “Hãy đến mà xem”(Ga 1,46)!

Điều thứ hai, khuôn viên Đền Ông Thánh đã được sá»­a sang, ná»›i rá»™ng và khá đẹp do công của các Cha xứ và nhất là Cha An-tôn quản nhiệm. Các Nghi thức Phụng: Thánh lá»…, chầu Mình Thánh Chúa … đều được tổ chức ở ngoÃi Đền Ông Thánh, trong má»™t lá»… Ä‘Ãi do Cha Chánh xứ Ä‘Æ°Æ¡ng nhiệm thiết kế, khá đẹp mắt. 30 năm về trÆ°á»›c tôi đã có dịp đến đây và lần nÃy thấy cảnh quan là lạ, nên cÅ©ng có được cái gì đó để so sánh: Khác trÆ°á»›c hoÃn toÃn. Nhờ thế mà có chá»— bằng phẳng cho khách hÃnh hÆ°Æ¡ng trong những dip quan trọng nhÆ° thế nÃy. Trong tÆ°Æ¡ng lai, theo nhÆ° dá»± kiến thì khuôn viên sẽ được chỉnh đốn lại và có khả năng cÆ¡i ná»›i cho rá»™ng hÆ¡n. Họ Ä‘ang cần nhân lá»±c và vật lá»±c…

Chúng tôi giải tá»™i cả ngÃy, há»… khi nÃo có người xÆ°ng tá»™i là chúng tôi đáp ứng yêu cầu. Điều đáng tiếc là Linh mục giải tá»™i quá ít, nhất là đêm 12/6. Má»—i ngÃy chúng tôi giải tá»™i hÃng trăm người, nhÆ°ng không thể nÃo hết được những người muốn giải bÃy tâm tÆ°, những vấn đề liên quan đến đời sống đạo. Phải công nhận là Giáo dân ở vùng nÃy khá thánh thiện, chịu thÆ°Æ¡ng chịu khó và nhất là có bụng chung: Má»™t lòng má»™t ý (x. Cv 2,44), cùng nhau xây dá»±ng Quê hÆ°Æ¡ng và Giáo há»™i, mặc dầu cuá»™c sống của họ không mấy sáng sủa. Há»… có công việc, chỉ cần ông chánh trÆ°Æ¡ng thông báo trên loa phóng thanh, thì 5-10 phút sau đã có người đến lÃm ngay. Đặc biệt các bạn trẻ và các em thiếu nhi, luôn sẵn sÃng ứng chiến để dọn dẹp vệ sinh má»—i khi cần.

Thấy sá»± tận tâm của các bạn nhÆ° thế, tôi cÅ©ng đồng hÃnh vá»›i các bạn quét dọn vệ sinh khu vá»±c. Điều nÃy đã để lại ấn tượng đẹp đối vá»›i người dân. Điều mà trong các Cá»™ng Ä‘oÃn anh em Phan sinh không lấy lÃm lạ, thì ở trung tâm nÃy họ bÃng hoÃng kinh ngạc. Có người nói: “Ai đời má»™t ông cha lại ra quét lá bao giờ”!. Mình cÅ©ng không có ý lÃm cho họ ngạc nhiên, nhÆ°ng vì thấy đó là cÆ¡ há»™i tốt để tiếp xúc vá»›i các bạn trẻ và các em thiếu nhi trong họ đạo. Nhờ vậy mà các em cảm thấy gần gÅ©i, dá»… hòa đồng, cha con chuyện trò vui vẻ. Thá»±c ra, bÃi học nÃy, tôi học được nÆ¡i Thánh An-tôn, má»™t con người thuá»™c dòng họ quí phái, nhÆ°ng ngÃi đã lÃm những việc tầm thường. Kinh nghiệm của ngÃi được chắt lọc qua câu: “Lời nói sẽ hùng hồn khi có việc lÃm minh chứng”.

Trong tÆ°Æ¡ng lai, tôi tin chắc các bạn trẻ và các em thiếu nhi ở đây sẽ trở thÃnh những GTPS, thÃnh viên thuá»™c đại Gia đình Phan sinh. Đây cÅ©ng là điều mà Cha Chánh xứ đã ngỏ lời vá»›i tôi. CÅ©ng thật là điều đáng tiếc, vì đã hÆ¡n trăm năm qua, ở đây Ä‘a số bà con Giáo dân không biết gì đến Dòng I, Dòng II và Dòng PSTT, nhất là về thân thế và sá»± nghiệp của thánh An-tôn. Dường họ chỉ biết thánh An-tôn là đấng hay lÃm phép lạ, ngoÃi ra những đức tính khác nÆ¡i ngÃi ít được quan tâm, nếu không muốn nói là không cần biết đến. Thiết nghÄ© đây là điều mà anh chị em mình cần giúp họ hÆ¡n cả. Trong đợt nÃy, chúng tôi cÅ©ng đã gởi cho họ 60 cuốn ‘Thánh An-tôn’ của tác giả Pierre Salvator, do Anh An-tôn Nguyá»…n Ngọc Kính dịch cách đây ít lâu. Họ lấy lÃm cảm kích và trân trọng tÃi liệu nÃy. Hy vọng trong tÆ°Æ¡ng lai, nhiều người ở đây sẽ biết rõ hÆ¡n về Ông Thánh của chúng ta, người không chỉ ‘hay lÃm phép lạ’, nhÆ°ng còn được mệnh danh là ‘nhà giảng thuyết lừng danh’ và là ‘bạn của người nghèo’ …

Má»™t Ä‘iều đáng ngạc nhiên là anh chị em lÆ°Æ¡ng dân đến Đền Ông Thánh thắp hÆ°Æ¡ng đều đặn vÃo những ngÃy mồng má»™t và ngÃy rằm má»—i tháng. Trong dịp nÃy, tôi đã chứng kiến tận mắt thấy nhiều anh chị em lÆ°Æ¡ng dân đến, người thì cầu xin, kẻ khác tạ Æ¡n, không thiếu những đôi trai gái đến cầu duyên vá»›i Ông Thánh… Và dường nhÆ° há»… ai đến kêu xin Ông Thánh thì đều được toại nguyện, nhất là anh chị em lÆ°Æ¡ng dân. Tôi có dịp tiếp chuyện vá»›i những người lÆ°Æ¡ng dân, họ đều cảm nhận Ä‘iều đó... Xin kể câu chuyện của má»™t người ngoại nói chuyện vá»›i tôi. TrÆ°a 12/6 hai cha con anh ấy sau khi đã cầu nguyện vá»›i Ông Thánh, họ bắt chuyện vá»›i tôi… Khi đã biết mình là Linh mục cùng Dòng vá»›i Ông Thánh, anh đã không ngần ngại tâm sá»±: “Linh mục biết không, cha con tôi năm nÃo cÅ©ng về đây thắp hÆ°Æ¡ng cho Ông Thánh, để bÃy tỏ lòng biết Æ¡n, vì ngÃi đã ban cho gia đình tôi má»™t cậu con trai”. Anh ấy nói tiếp: “Không chỉ nó là đứa con trai, nhÆ°ng Ông Thánh còn cho nó học giỏi. Từ lá»›p 1 đến giờ lá»›p 11, năm nÃo cÅ©ng được danh hiệu học sinh giỏi hết. Nó lại còn là đứa con ngoan hiền và được mọi người thÆ°Æ¡ng mến”. Anh kết luận: “Ông Thánh đã ban cho gia đình chúng tôi má»™t Ä‘iều vượt quá lòng mong đợi”.

Điều mà ít người khai thác, nhÆ°ng tôi có suy nghÄ© thế nÃy. Sở dÄ© nhiều người đến vá»›i Ông Thánh tại Trung tâm hÃnh hÆ°Æ¡ng Trại Gáo được nhiều Æ¡n riêng, không chỉ nhờ Ông Thánh nói nhỏ vá»›i Chúa mà thôi, nhÆ°ng trong Đền của ngÃi có để Thánh Thể Chúa suốt ngÃy đêm. Trong Tin mừng theo thánh Gioan, Đức Giêsu đã từng nói: “Không có Thầy anh em không thể lÃm gì được” (Ga 15,5b). Vì thế, vá»›i sá»± hiện diện của Chúa Giêsu nÆ¡i đây, chính là nguồn mạch ban ân sủng dồi dÃo cho những ai chạy đến vá»›i Người. Đây là điều đáng lÆ°u ý hÆ¡n, nhÆ°ng chÆ°a má»™t ai rao giảng, chí ít là những ngÃy chúng tôi có mặt nÆ¡i đây. Có thể nhÆ° vậy mà ai ai cÅ©ng chỉ nhìn nhận vai trò của Ông Thánh hay lÃm phép lạ mà thôi? Biết vậy, nhÆ°ng chính tôi cÅ©ng chÆ°a thấy thuận tiện để nói lên Ä‘iều tôi đã suy tÆ° và ấp ủ. Sợ Ông Thánh buồn chăng? Hay là hãi người dân nghÄ© sai về Ông Thánh?...

Kính thưa anh chị em,

Điều cuối cùng mà tôi xin được nhắc lại vá»›i anh chị em là tôi được diá»…m phúc chứng kiến ‘đoÃn người không tÃi nÃo đếm nổi, thuá»™c mọi chi tá»™c và ngôn ngữ’ (Kh 5,9), thuá»™c đủ mọi thÃnh phần già trẻ, lão ấu, những người yêu mến Ông Thánh, những người có tình sâu nghÄ©a nặng vá»›i ngÃi. Nếu nói rằng, Đền Ông Thánh An-tôn ở Trại Gáo là điểm há»™i tụ lý tưởng của nhiều người, thì cÅ©ng phải nói rằng, chính thánh nhân là mối giây liên kết muôn người nên má»™t, bất luận họ là ai và đang lÃm gì.

Tạ Æ¡n Thiên Chúa đã ban cho Giáo há»™i nói chung và cho Đại Gia đình Phan sinh nói riêng thánh An-tôn, má»™t nhà giảng thuyết lừng danh, má»™t người tinh anh vá»›i Thiên Chúa và là bạn đồng Ä‘iệu của những người nghèo. Cảm Æ¡n Anh Giám Tỉnh đã cho chúng tôi có cÆ¡ há»™i sống những ngÃy hồng phúc bên thánh An-tôn, người anh em của chúng tôi. Nguyện xin thánh nhân hằng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta hằng trung kiên vá»›i Chúa, dầu đường đời còn nhiều khốn khó, gian truân, để chúng ta không chán nản hay thất vọng, trái lại “hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12) nhÆ° thánh An-tôn.

Nguồn : VietCatholicNews 20/06/2007

Giáo Phận Vinh Online | Chuyên mục | Đời sống, mục vụ | Đền Thánh Antôn (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 6388

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.