584 Credit Score: is het goed of slecht? - Experien (2024)

Uw score valt binnen het bereik van scores, van 580 tot 669, beschouwd als redelijk. A584FICO®Score is lager dan de gemiddelde kredietscore.

Sommige kredietverstrekkers beschouwen consumenten met scores in het Fair-bereik als ongunstig krediet en kunnen hun kredietaanvragen afwijzen. Andere geldschieters die gespecialiseerd zijn in "subprime"-leningen, werken graag samen met consumenten van wie de scores in het Fair-bereik vallen, maar ze rekenen relatief hoge rentetarieven en vergoedingen.

17%van alle consumenten heeft FICO®scoort in deEerlijkbereik (580-669)

584 Credit Score: is het goed of slecht? - Experien (1)

.

Ongeveer 27% van de consumenten met kredietscores in het Fair-bereik zal in de toekomst waarschijnlijk ernstig delinquent worden.

Hoe u uw 584 Credit Score kunt verbeteren

Denk aan uw FICO®Score van584als springplank naar hogere scores. Het verhogen van uw kredietscore is een geleidelijk proces, maar u kunt er meteen mee beginnen.

83% van de FICO van Amerikaanse consumenten®Scores zijn hoger dan584.

Je deelt een584FICO®Scoor met tienduizenden andere Amerikanen, maar geen van hen heeft die score om precies dezelfde redenen als jij. Voor inzicht in de specifieke oorzaken van uw score en ideeën over hoe u deze kunt verbeteren, kunt u kopieën van uwkrediet rapportenen controleer uwFICO®-score. Inbegrepen bij de score vindt u suggesties voor scoreverbetering op basis van uw unieke kredietgeschiedenis. Als je die richtlijnen hanteert om vast te stellenbetere kredietgewoonten, kan uw score beginnen te stijgen, wat betere kredietkansen oplevert.

Voorbij een eerlijke kredietscore gaan

Terwijl iedereen met een FICO®Score van584op zijn of haar eigen unieke pad komt, hebben mensen met scores in het Fair-bereik vaak te maken gehad met uitdagingen op het gebied van kredietbeheer.

De kredietrapporten van 39% van de Amerikanen met een FICO®Score van584omvatten achterstallige betalingen van 30 dagen achterstallig.

Kredietrapporten van personen met Fair-kredietkernen in het Fair-bereik vermelden vaak te late betalingen (30 dagen of meer achterstallig) encollecties rekeningen, die aangeven dat een schuldeiser de pogingen om een ​​onbetaalde schuld terug te vorderen heeft opgegeven en de verplichting heeft verkocht aan een externe incassobureau.

Sommige mensen met FICO®Scores in de categorie Eerlijk kunnen zelfs grote negatieve gebeurtenissen in hun kredietrapporten hebben, zoals faillissem*nten of faillissem*nten - gebeurtenissen die de scores aanzienlijk verlagen. Volledig herstel van deze tegenslagen kan tot 10 jaar duren, maar u kunt nu stappen ondernemen om uw score in de goede richting te krijgen.

Het bestuderen van het rapport dat bij uw FICO hoort®Score kan u helpen de gebeurtenissen te identificeren die uw score hebben verlaagd. Als je het gedrag corrigeert dat tot die gebeurtenissen heeft geleid, werk er dan gestaag aanuw krediet verbeteren, kunt u de basis leggen om een ​​betere kredietscore op te bouwen.

De basis voor uw credit score

Kredietscores zoals de FICO®De score is gebaseerd op uw geschiedenis van schuldbeheer, zoals vastgelegd in uw kredietdossier. De scores zijn in feite een optelling van de manier waarop u met krediet- en rekeningbetalingen bent omgegaan. Goede kredietgewoonten hebben de neiging om hogere kredietscores te bevorderen, terwijl slechte of grillige gewoonten vaak lagere scores opleveren.

Hier is een meer gedetailleerd overzicht van de specifieke factoren die uw FICO beïnvloeden®Score:

Publieke informatie: Als er faillissem*nten of andere openbare gegevens op uw kredietrapport verschijnen, kunnen deze ernstige negatieve gevolgen hebben voor uw kredietscore.

Onder consumenten met een FICO®Score van584, is de gemiddelde creditcardschuld $ 5.908.

Betaalgeschiedenis. Achterstallige rekeningen en late of gemiste betalingen kunnen uw credit score schaden. Een geschiedenis van het op tijd betalen van uw rekeningen zal uw kredietscore helpen. Het is vrij eenvoudig en het heeft de grootste invloed op uw kredietscore, goed voor maar liefst 35% van uw FICO®Scoren.

Kredietgebruikspercentage. Om uw te bepalenkredietgebruiksratio, tel de saldi op uw doorlopende kredietrekeningen (zoals creditcards) bij elkaar op en deel het resultaat door uw totale kredietlimiet. Als u bijvoorbeeld $ 4.000 op uw creditcards verschuldigd bent en een totale kredietlimiet van $ 10.000 heeft, is uw kredietgebruikspercentage 40%. U weet waarschijnlijk dat uw kredietscore eronder zal lijden als u uw kredietlimiet "maximaal benut" door het gebruik naar 100% te duwen, maar u weet misschien niet dat de meeste experts aanbevelen om uw gebruiksratio onder de 30% te houden om te voorkomen dat uw kredietscores dalen. Creditgebruik is verantwoordelijk voor ongeveer 30% van uw FICO®Scoren.

Lengte van de kredietgeschiedenis. Kredietscores profiteren over het algemeen van een langere kredietgeschiedenis. Daar kunnen nieuwe kredietgebruikers niet veel aan doen, behalve slechte gewoonten vermijden en werken aan een staat van dienst van tijdige betalingen en goede kredietbeslissingen. De lengte van de kredietgeschiedenis kan tot 15% van uw FICO uitmaken®Scoren.

Totale schuld en krediet. Kredietscores weerspiegelen uw totale uitstaande schuld die u heeft en de soorten krediet die u gebruikt. De FICO®Score neigt naar een verscheidenheid aan kredieten, waaronder zowel leningen op afbetaling (d.w.z. leningen met vaste betalingen en een vast aflossingsschema, zoals hypotheken en autoleningen) als doorlopend krediet (d.w.z. rekeningen zoals creditcards waarmee u kunt lenen binnen een specifieke kredietlimiet en terugbetalen met variabele betalingen). Kredietmix kan tot 10% van uw FICO beïnvloeden®Scoren.

Recente toepassingen. Wanneer u een lening of creditcard aanvraagt, activeert u een proces dat bekend staat als een hard onderzoek, waarin de geldschieter uw kredietscore opvraagt ​​(en vaak ook uw kredietrapport). Een moeilijk onderzoek heeft doorgaans een negatief effect op korte termijn op uw credit score. Zolang u tijdige betalingen blijft doen, herstelt uw kredietscore doorgaans snel van de effecten van harde vragen. (Het controleren van uw eigen krediet is een zachte vraag en heeft geen invloed op uw kredietscore.) Recente kredietaanvragen kunnen tot 10% van uw FICO uitmaken®Scoren.

Uw kredietscore verbeteren

Eerlijke kredietscores kunnen niet van de ene op de andere dag in uitzonderlijke worden veranderd, en faillissem*nten, faillissem*nten en enkele andere negatieve problemen die bijdragen aan eerlijke kredietscores lossen zichzelf alleen op met het verstrijken van de tijd. Maar wat de oorzaak van uw Fair-score ook is, u kunt meer met krediet gaan omgaan, wat op zijn beurt kan leiden tot verbeteringen in de kredietscore.

Zoek een beveiligde creditcard. Een beveiligde kaart kan uw kredietscore ten goede komen, zelfs als u niet in aanmerking komt voor traditionele creditcards. Zodra u heeft bevestigd dat de geldschieter kaartactiviteit aan de nationale kredietbureaus meldt, stort u een aanbetaling ter hoogte van uw bestedingslimiet, meestal een paar honderd dollar. Wanneer u de kaart gebruikt en regelmatig betaalt, worden die activiteiten geregistreerd in uw kredietbestanden. En zolang u uw gebruikspercentage op de kaart onder de 30% houdt en op schema blijft met uw maandelijkse betalingen, zullen ze u helpen een sterker krediet op te bouwen.

Overweeg een kredietopbouwende lening. Zoals de naam al aangeeft, zijn dit speciale leningen die zijn ontworpen om de kredietprofielen van leners op te bouwen of te versterken, door aan te tonen dat ze in staat zijn om regelmatige maandelijkse betalingen te doen. Wanneer u een van deze leningen afsluit, plaatst de kredietvereniging het geld dat u hebt geleend op een spaarrekening die rente genereert. Zodra je de lening hebt afbetaald, krijg je het geld en de rente die het heeft opgebouwd. Het is een handige besparingstool, maar de echte uitbetaling komt als de kredietvereniging uw betalingen rapporteert aan de nationale kredietbureaus, wat kan leiden tot verbeteringen in de kredietscore. (Dubbelcontroleer bij de geldschieter om er zeker van te zijn dat ze activiteiten rapporteren aan alle drie de nationale kredietbureaus voordat u een kredietopbouwende lening aanvraagt.)

Overweeg een schuldbeheersplan. Aschuldbeheersplan (DMP)kan nuttig zijn voor leners die overbelast raken en niet in staat zijn om kredietbetalingen bij te houden. In samenwerking met een geautoriseerd kredietadviesbureau onderhandelt u over een beheersbaar aflossingsschema, waarbij u al uw kredietrekeningen effectief sluit. Dit is een belangrijke stap die uw kredietscore op korte termijn ernstig kan schaden, maar het is minder schadelijk dan een faillissem*nt en kan u uiteindelijk een schone start geven bij het opnieuw opbouwen van uw kredietwaardigheid. Zelfs als een DMP niets voor u is, kan een goede kredietadviseur zonder winstoogmerk (in tegenstelling tot een kredietreparatiebedrijf) u helpen bij het vinden van strategieën voor het opbouwen van uw kredietwaardigheid.

Betaal uw rekeningen op tijd. Als u maar één ding zou kunnen doen om uw kredietscore te verbeteren, zou niets meer helpen dan achterstallige rekeningen up-to-date te brengen en te late betalingen te voorkomen terwijl u verder gaat. Doe wat je kunt om jezelf eraan te herinneren de rekeningen op tijd te betalen: gebruik automatische betalingen, stel agenda-alarmen in of schrijf gewoon notities voor jezelf en speld ze vast waar je ze kunt zien. Binnen een paar maanden train je jezelf in gewoonten die hogere credit-scores bevorderen.

Vermijd hoge kredietgebruikspercentages.Kredietgebruik, of schuldgebruik, is de basis voor ongeveer30% van uw FICO®-score. Door uw bezettingsgraad onder de 30% te houden, kunt u voorkomen dat u uw score verlaagt.

Onder consumenten met FICO®kredietscores van584, is de gemiddelde bezettingsgraad 78,2%.

Probeer een solide kredietmix vast te stellen. U moet geen schulden aangaan die u niet nodig heeft, maar verstandig lenen, inclusief een combinatie van doorlopend krediet en schuld op afbetaling, kan gunstig zijn voor uw kredietscore.

Meer informatie over uw kredietscore

A584FICO®Score is een goed startpunt voor het opbouwen van een betere kredietscore. Door uw score in het goede bereik te brengen, kunt u toegang krijgen tot meer kredietopties, lagere rentetarieven en lagere kosten. U kunt beginnen metuw gratis kredietrapport krijgenvan Experian enhet controleren van uw kredietscoreom erachter te komen welke specifieke factoren uw score het meest beïnvloeden. Lees meer overbereik scorenen wat een goede kredietscore is.

584 Credit Score: is het goed of slecht? - Experien (2024)

FAQs

How accurate is Experian on your credit score? ›

Credit scores from the three main bureaus (Experian, Equifax, and TransUnion) are considered accurate. The accuracy of the scores depends on the accuracy of the information provided to them by lenders and creditors. You can check your credit report to ensure the information is accurate.

What kind of credit score is 584? ›

It is deemed "Fair" to have a credit score of 584, which is lower than the average credit score in the US. Your credit score is more important than you think it is as it affects whether you are approved for credit cards or loans and the interest rate you will pay even if you are.

What does it mean if my FICO score is 584? ›

Your score falls within the range of scores, from 580 to 669, considered Fair. A 584 FICO® Score is below the average credit score.

Can I get a loan with a 584 credit score? ›

If you have an 584 credit score, you are generally considered a subprime consumer, but it won't necessarily prevent you from borrowing money. The average FICO credit score in the United States is 714 as of 2021, and scores within the 580-669 range are considered to be “fair” credit.

Is Experian usually higher or lower? ›

Your Experian score may be higher than what another credit bureau shows because Experian calculates credit scores using its own unique scoring model.

Does Experian give you your real FICO score? ›

While there are multiple credit scoring models, the FICO® Score is one of the most commonly used by lenders and business to determine how reliable you will be in paying back a debt. You can get your FICO® Score for free from Experian.

What can I get approved for with a 584 credit score? ›

What Does a 584 Credit Score Get You?
Type of CreditDo You Qualify?
Secured Credit CardYES
Unsecured Credit CardYES
Home LoanYES (FHA Loan)
Personal LoanMAYBE
1 more row

What credit card can I get with 580? ›

Best credit cards for a credit score of 580 or lower
  • Best for cash back: Discover it® Secured Credit Card.
  • Best for travel rewards: U.S. Bank Altitude® Go Visa® Secured Card.
  • Best for building credit: Petal® 2 “Cash Back, No Fees” Visa® Credit Card.
Jun 12, 2023

What is the average credit score? ›

The average credit score in the US is a 714, based on FICO data provided by credit reporting company Experian. The average VantageScore is 701. Credit scores, which are like a grade for your borrowing history, fall in the range of 300 to 850.

What is a very poor FICO score? ›

FICO Score
Below 500Very Poor
500–600Poor
601–660Fair
661–780Good
781–850Excellent
Jun 5, 2023

What is considered a bad FICO score? ›

On the FICO® Score 8 scale of 300 to 850, one of the credit scores lenders most frequently use, a bad credit score is one below 670. More specifically, a score between 580 and 669 is considered fair, and one between 300 and 579 is poor.

What number is a poor FICO score? ›

Here's how the FICO credit scoring system ranks credit scores: Poor: 300-579. Fair: 580-669. Good: 670-739.

Can I buy a house with a 584 credit score? ›

The credit score needed to buy a house depends on the type of loan you apply for. Minimum credit requirements for the five major loan options range from 580 to 680. Note that FHA loans can allow credit scores as low as 500. But if your score is below 580, you'd need a 10% down payment to qualify.

How big of a loan can I get with a 550 credit score? ›

Some lenders like Avant can fund loans for up to $35,000 for borrowers with a minimum credit score of 550. You might also be able to qualify for a car loan or credit card. It depends on what you need the money for and how much you need. Different lenders have different criteria.

What is the easiest loan to get approved for? ›

Some of the easiest loans to get approved for include payday loans, no-credit-check loans, and pawnshop loans. Personal loans with essentially no approval requirements typically charge the highest interest rates and loan fees.

Is Experian or Credit Karma more accurate? ›

Experian vs. Credit Karma: Which is more accurate for your credit scores? You may be surprised to know that the simple answer is that both are accurate. Read on to find out what's different between the two companies, how they get your credit scores, and why you have more than one credit score to begin with.

What is the most accurate credit score check? ›

FICO scores are used in over 90% of lending decisions making the FICO® Basic, Advanced and Premier services the most accurate for credit score updates. All plans offer access to 28 versions of your FICO score, including scores for credit cards, mortgages and auto loans.

How does Experian score compare to FICO? ›

Experian's advantage over FICO is that the information it provides is far more detailed and thorough than a simple number. A pair of borrowers could both have 700 FICO Scores but vastly different credit histories.

Why is my Experian score so much higher? ›

There are many different credit scoring models available on the market, so your score can vary between lenders depending on which model they choose. It can also vary depending on which credit bureau the information was taken from because of differences in the information being reported to each of your credit reports.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 5603

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.